• بلندگوی دزدگیر اماکن

    معمولاً در دستگاههای دزدگیر اماکن، صدای قوی آژیر یک امتیاز به شمار می‌ آید و اکثر مردم مایل هستند که صدای آژیر دزدگیر قوی باشد. ازاین رو بهتر است که از بلندگوهای بوقی جهت این کار استفاده شود. معمولاً بلندگوی بوقی یا وات جهت این کار مناسب می‌ باشد و بهتر است که بلندگو در یک جعبه فلزی محکم شده و جلوی جعبه باز باشد و با…[Read more]

  • Binderup Raymond became a registered member 2 years, 3 months ago